کلونازپام از نوع کش باف

     این نکتورن شوپن ، یکی از دوست داشتنی ترین هایی ست که گوش میدم و با حال و هوام جور در میاد . هیچ وقت هم فرصت تمرین این قطعه برام پیش نیومد . . . این روزها اصولا خوب نیستم ، واقعیت رو به رو شدن با (بهار) ! برام سخته . این چه زمستونی بود ؟ منتظر هیچ ٨٩ و ٩٠  ی نیستم ، با خودم نبرد دارم . در اوج شادی و امید ، طوری افسرده میشم که حتی خود دکتر یونگ هم نمیتونه رو به راهم کنه . امروز از اون روزها بود که به پست خل و چل ها خوردم . صبح  که ساعتم داشت کنار تختم خود کشی میکرد که : "‌هی بیدار شو ! " با چشم های بسته و خستگی زیاد بلند شدم و یک تو گوشی توی دهن موبایلم زدم و پشت موبایلم رو کندم ، پوستش دراومد افتاد زمین . دو تا فحش دادم و با حالت اسلوموشن خم شدم که ببینم باطری ش هم در اومد یا نه ... خلاصه تا من به خودم بجنبم و یه نسکافه بخورم و یه بسکوئیت بجوم نیم ساعتی طول کشید . دیرم شده بود . امروز نوبت من بود که خیر سرم به زبون نامادری فرانسه یه کنفرانس بدم . . . کلی هم قبلش خالی بندی کرده بودم که میخوام بچه های کلاس رو سورپرایز کنم و با یه سوژه ی وحشتناک خفن خواهم همه را شوک کرد !!! ساعت داشت با پررویی تموم جلو جلو میرفت مادر  ق... در کمدم رو که بازار شامه و هیچ ربطی به کمدهای دم عید نداره باز کردم . سارافن سورمه ای ام رو برداشتم و یه بلیز از زیرش پوشیدم و بین قوطی شال هام،  چیزی که میخواستم رو پیدا نکردم ، کلاه خز رو برداشتم گذاشتم سرم و پالتوی مخمل نازک مشکی م رو از روش پوشیدم و پوتین های چرم دانشجویی قهوه ایم رو هم پام کردم و با آرایش کج و کوله راه افتادم توی کوچه و خدا خدا کردم توی این روز فرد یه تاکسی زودی به پستم بخوره ... همون لحظه یه تاکسی چراغ زد .گفتم :" میدون ؟" گفت :"‌بیا بالا" من هم نشستم جلو و جزوه هام رو در آوردم و شروع کردم به پس پس کردن و حفظ کردن سوژه م ... راننده تاکسی که آدم با حالی بود شامل این ویژگی ها بود : جای بابابزرگ من سن ! - لپ گلی - سیبیل ، بنا گوش در رفته ، لحجه ،‌آذری از نوع جوه جوه تشدید دار . یه هو نه گذاشت نه برداشت گفت هر جا بخوای بری میرسونمت ." من هم که هوش و حواس نداشتم و توی کلونازپام دیشب جا مونده بودم داد زدم :" ا آقا دم ایستگاه های انقلاب نگه میداشتی " گفت :" خودم میبرمت " گفتم :"یه صد تومن هم اضافی نمیدم ها ! " گفت :" باشه ...فقط در اون داشپورت رو باز کن اون سی دی قرمزه رو بده من " ما هم دستور رو انجام دادیم . ناگهان از باندهای تاکسی صدای آغا٣٠ طنین افکند . راننده بشکن میزد و خودش رو مثل آقا٣٠ میلرزوند . من هم خنده م گرفته بود . گفتم :" خدا دمت گرم اگه امروز  سر کلاس ضایع کنم تقصیر این طخم نابسم الاست ! " گفت:" ناراحت چی نیمیشی ؟" گفتم :" نه والا !!نیشخند" نمیتونستم که یه چک بزنم توی گوشش ، شل و ول تر از این حرف ها بودم گفتم حالا بذار ببره تا مقصد ما زود برسیم که خوب غیبت کردیم مبسوط این ترم را !...القصه و الباقی به این ختم شد که پیرمرد گفت من راننده ترانزیت بودم و خیلی باحالم و زنم مرده میای زن من شی ؟!!!!!!تعجب و به زور کیف من رو گرفته بود و میگفت :"  جون من تلفنت رو بده " (میخواستم تلفن  اشتباه بدم اما وجدانم اجازه نداد آخه بدبخت پول هم ازم نگرفت یه هفتصد تومنی باید بهش میدادم ) گفت :" پس من شماره م رو میدم اسمم عبدالاست و بچه ی سرسبیلم .هر جا خواستی بری زنگ بزن خودم نوکرتم ." گفتم :" اتفاقا فردا پس فردا سمت میدون ارگ و بازار کار دارم ، میتونم واقعا زنگ بزنم ؟ بعدش هم میخوام برم سمت کشتارگاه." گفت:" نوکرتم " پیدا شدم و گیج رفتم توی خیابون و خلاصه با بیست دقیقه تاخیر رسیدم ، اول رفتم مبال سفارت و دیدم ژولیدگی و پف چشم هم بد چیزی نیست ها !!! همون جوری رفتم توی کلاس و با مهارت تمام با ادا در آوردن و سئوال کردن از بچه های کلاس سعی کردم بگم خیلی برای کنفرانس واردم و اینا و ٧ صفحه ای رو که از ویکیپدیا درآورده بودم سنبل کردم و بعد هم همه برام دست زدند . اومدم بیرون و طبق معمول مشعل فروزاندم و بی خودی ناراحت بودم . به این فکر میکردم که  (دوست) ی واژه ایه که خیلی زود کثیفش میکنن و میر..ن بهش .  به گوشم رسیده بود که یکی از دوستان پشت سر ما دری وری های خلاقانه ای گفته خفن !با دوستان دیگر ما روی حم ریخته بد جور ، از پشت خنجر زده بدفرم !!...سپس رفتم کافه و یه موکی سفارش دادم و به گارسون خوشگلش گیر دادم . (هی ! ببینم به تو ربطی داره اگه من عیاشم ؟ به هیچ کس ربط نداره .) گارسونه یکی از خوش چهره ترین پسرهایی بود که تا حالا دیده بودم و خیلی شبیه پسر دایی م که توی بلاد خارجه رفته مادل شده ! سر حرف رو با طرف باز کردم و دیدم انگار بدش اومد که من دارم باهاش حرف میزنم و سر نخ میدم دستش .... بعد پشیمون شد و اومد گفت سر نخ رو گم کردم میدیش ببافم و شروع کرد به بافتن. از نوع کش باف . من هم توپ کاموا دستم ...بین بوی قهوه و دود سیگار احساس کردم نخ پشمی کاموا دور صندلی پیچیده و من رو قفل مرده به میز و پاهام رو به هم بسته . یه هو زنگ موبایل افسونم رو محو کرد . همیشه یه مزاحم پیدا میشه که الکی و بیخودی بخواد حالت رو بپرسه و بعد بفهمی التماس دعا داشته ! اومدم بیرون و جالبش از این جاست که ....رفتمدیدم کتابم چقدر بد توزیع شده و عصبانی بودم بعد رفتم  پاساژ صفوی و یک غلطی کردم و رفتم مغازه ی (---) مثل همیشه و دو عدد آقا در مورد ازدواج داشتند یکدیگر را خفه میکردند و یقه میدریدند شدید،  که من چونان سامورایی با اره بحثشان را از وسط نصف کرده،  شهد عسل روی جای زخمهاشان پاچیدم و حرف زدن به سه ساعت ماندن در مغازه ختم شد . بنده و سه تا آقا در یک مغازه  ی چهار متری که هر سه سیگار میکشیدیم و آن دیگری در حالی که داشت خفه میشد اصرار بر این داشت که ازدواج کار خوبی است و هیچ هم بد نیست و مذهب او را به خدا نزدیک کرده . بنده هم  حق مطلب را این گونه ادا کردم که راست میگی جونم اما عشق آدم رو به خدا نزدیک میکنه و .. شروع شد به اینکه چه جور عشقی؟از نوع خیام یا حافظ ؟ میدونی که اونا ... عشق که کشکه  و اینا ... خانم شما مادامی یا مادمازلی ؟ من یه زنه رو صیغه کردم ....اون دیگری گفت من هم ...هر سه مرد به نظرم بزدل و کله شق بودند و من هم با وجود خستگی جسمی و اعصاب اصرار داشتم به آن ها بگویم همه تان در اشتباهید و این حرف ها ...حس یکپارچه خوش آیند این که سه تا غول بیابونی رو بذارم سر کار و بهشون بفهمونم که همه ی حرفاتون غلطه خوشحالم میکرد . ازدواج از نظر اون یکی مرد (ع) آزادی آدم رو میگرفت . من هم گفتم :" آزادی وجود نداره " گفت :" تو دوست داری ازدواج کنی ؟" گفتم :"‌نع ! " اون دیگری گفت :" ازدواج خیلی هم به من آرامش داده " گفتم :"‌خودت رو گول میزنی ، قبل از همین بحث ها داشتی با من تیک میزدی !!!! و.... " (آخه همون بین تلفنی به من شد که مجبور بودم فرانسه دست و پا شکسته حرف بزنم و مردک خنگ هم فکر کرده بود ایتالیایی است و سرخ و سفید شد و شروع کرد سر نخ دادن  و...) آن پسر بچه ی تازه دانشگاه رفته ی چشم چپ کلاه به سر تئاتری هم اصرار داشت من بهش ثابت کنم اتوبوسی به نام هوس رو تنسی ویلیامز نوشته ؟ میگفت : از کجا میدونی همساده شون ننوشته ؟تعجب" ازدواج هم مثل  اینه ...خلاصه که برای من چای ریختند . فندک زدند و صندلی گذاشتند و من هم  بعد از این همه بحث در حال بی هوشی بودم چون همه شان ماشالا زبان نفهم بوده و من بالاخره زدم به چاک ! وقتی برگشتم . رو به روی آینه نشستم و دوباره با آدم های توی اتاقم حرفم شد ....چند نفری هستند ... به هم حسودی میکنند و من باید آشتیشون بدم و اینا .... خلاصه به خدا حالم خوبه ها !این دروغه هنوز کو تا چهارشنبه سوری ...اوه ....کی میگه دو هفته تا عید داریم ؟نه ... کی میگه ٨٨ تموم شد ؟ من هنوز توی سالهای قبل گیر کردم ... من هنوز...یک - دو - سه - چهار.....

** با عکس جدید + لینک جدید در این پست به روزم .

/ 18 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا آشفته

سلام خودتی با تمام رک بودن و گستاخی هایت که کمتر کسی دل و جرات دارد این طورباشدآن هم در ایران که جز محالات است. راستی با راننده تاکسی چه کار کردی... بازی قشنگی است خودش می تواند سوژه ناب و بکری باشد برای یک نوشتن اساسی. داستان هایت را هم برایم نیاوردی تا بخوانم و پنبه ات را بزنم. البته نقدی را بر کتابت در کتاب هفته خواندم. باید خودم کتابت را بخوانم تا درست درباره اش قضاوت کنم. الان نشانی وبلاگ را می افزایم باشد سبب نیکی و ثواب!! رضا

شایسته

سلام میسی جون میشه بگی کدوم کافه رفتی که این پسر خوشگله رو دیدی چقدر سورئال بود اون تیکه ی نوشته ا.ببینم واقعا حس میکنم برای سیامک صفری جونت ناراحتی . تسلیت میگم ببخشید که دیر میام این جا وقت سر خاروندن ندارم میدونم بیام این جا دیگه به کارم نمیرسم اما تو و اقای موسوی انگار خیلی طرف سیامک صفری هستید خوش به حاش.

کلوزاپ

سلام میس جان یادمه بار اولی که با وبلاگت آشنا شدم مطلبی نوشتی در مورد درگیری لفظی با یه راننده تاکسی . این قسمتش رو خوب یادمه که راننده بهت گفته بود : خانم اگه ناراحتی پیاده شو . و تو در جوابش گفته بودی نه اتفاقا خیلی هم راحتم . البته این کامنت من خیلی ربطی به پست تو نداره ولی چون یه کاراکتر مشترک داشت منو یاد اون زمان انداخت . توی شهری که همه صبح تا شب در حال رنگ عوض کردن و پنهان شدن هستن وجود کسی مثل تو واقعا جای شکر داره . کسی که انقدر راحت بدون هیچ کم و کاستی خودش و افکارشو شرح بده تنها یه نفر میوتنه باشه میس شانزه لیزه . خب شاید یه وقتی هم کتاب اعترافات تو رو بخونیم . این عکس سیامک صفری چقدر زیبا بود . یه حس عجیبی بهم دست داد . زنده باد میس شانزه لیزه

بی تا

شوپن و اغاسی گارسون خوشگل و جوون با راننده تاکسیه سیبیلوی ترک نخ دادن و نخ گرفتن فرانسه و ایتالیا نسکافه و چایی آرایش کج و کوله با بوتای قهوه ای 88 و 89 واقعا تمام اینا با هم چه فرقی دارن؟ فکر کنم تمام اینا یکین چشمای ما دو تا میبینه شایدم ذهن من قدرت تمایزش رو از دست داده به هر حال ممنون چون خوب بود

amireas

امان از این چند راهی افکارم که همیشه ترافیکه[اوه]

سمیه

متن بامزه ای بود. ببخشید این یک هفته شدید درگیر کار بودم و اصلا نتونستم به بلاگت سر بزنم کلی از پست ها عقب افتادم جبران می کنم!

سمیه

چشم عزیزم [ماچ]

سمیه

چشم عزیزم [ماچ]

رضا

ببخشید، سارافن یعنی چه؟ یه مدل لباسه ؟ موکی که سفارش دادین چیه؟ اگه میشه در پاورقی یا همینجا توضیح بدین. مرسی.

رضا

سلام و مرسی از توضیح شما. امیدوارم این حالت پارانوییدتان هم زودتر برطرف شود [چشمک] موفق باشید.