خون

میس شانزه لیزه ، به خودش قول داد اگر جواب آزمایشش منفی باشد حسابی برای خودش ولخرجی کند و به خودش سر صبحی روحیه و انرژی دهد . پس لباس های شیکی پوشید و کلاه رو به رو را بر سر نهاد و کفش های همیشه چاشنه بلندش را پوشید تا باز هم سه سر و گردن بلند تر از همه باشد ، از استرس زیادی سیگار برگی را که . با این وجود استرس داشت . در یخچال قدیمی آبی رنگش را که رویش پر از نوشته و فحش بود باز کرد . به ناچار رو گرداند به سمت بطری ، بطری قهوه ای رنگ بود . بطری را بیرون آورد . رویش عکس چه گوآرا وسطی خودش و کناری فیدل کاسترو بود . به عکس نگاهی کرد و آه کشید و بلند و نالان گفت : " چ " در بطری را باز کرد و تنها سیگار برگ به یادگار مانده از این دو دوست قدیمی را برداشت و توی کیف چرمی سیاه کوچکش نهاد . سپس در و پنجره ی اتاق زیر شیروانی را باز کرد تا باد بیاید تو و این فضای اضطراب آلود را با خود ببرد سمت جهنم . وارد لابراتوآر شد و با لاک های سیاه رنگش پاکت جواب را دید . لبخند روی لبهای ماتیکی اش کش آمد و چهره ی مثل گچش ترک خورد .چانه را جلو داد و با لوندی از آن جا وارد محوطه شد . به اولین کالسکه ای که اسبش شیهه کشید فرمان ایست داد . کالسکه چی یک چشم نداشت و به او با کله اشاره کرد که بیا بالا . خندید . سوراخ دماغ های کالسکه چی باز و بسته میشد و دندان های زردش پیدا بود . شلوار پاره و کثیفی تنش بود و دور چشم نداشته اش مگس های زیادی وز وز میکرد و مرد مدام شکمش را میخاراند . میس سوار شد . توی کالسکه چیزهای غریبی بود . نوشته های جادوگری و رمزهای موفقیت . کسی که دوست داشت معروف بشود حتی به زور کتابش را توی کالسکه جا گذاشته بود تا جلب توجه کند . روی شیشه و در ورودی آدرس های عجیبی  دیده میشد . که همه شان اولش wداشت . آن هم سه تا . روی سقف نوشته بود ( سوار شدن به این کالسکه = رفتن به جهنم ) میس شانزه لیزه . کفشش را ... همان که خیلی پاشنه بلند بود در آورد و با پاشنه ی نوک تیزش سه مرتبه کوبید به سقف . اما کالسکه چی نه تنها نگه نداشت بلکه با سرعت بیشتری رفت . میس شانزه لیزه داد زد : " هی نگه دار پیاده میشم " دید با سرعت بیشتری اسب ها شیهه میکشند و شلاق میخورند . ناگهان رگبار گرفت و میس تنها راه چاره را پریدن به بیرون دانست . دستش را روی دستگیره ی در گذاشت و توی دلش تا سه شمرد ١-٢-٣-و دستگیره را فشار داد . اما در قفل بود . ناگهان کالسکه ایستاد . کالسکه چی پیاده شد و اسب ها را از طنابشان جدا کرد تا بچرند . اسب ها زیر رگبار خیس شدند و زخمی . کالسکه چی جلو آمد و در را باز کرد . میس شانزه لیزه وقتی پیاده شد به محض اینکه پایش را زمین گذاشت یکراست سقوط کرد توی چاله ی تاریک پر ارتفاعی و فرو رفت تا اعماق زمین . در آن جا که پر از آتش و دود بود آدم های عجیبی در حرکت بودند . شعله های آتش همه جا دیده میشد . سیگارش را در اورد و همان جا با شعله ی آتش جهنم روشن کرد . دودش را که بیرون فرستاد آقای شاعر از دود بیرون آمد . میس شانزه لیزه که دلش یک دل نه صد دل که هزاران دل برایش تنگ شده بودخودش را در آغوش او رها کرد و گفت : " این جا چی کار میکنی ؟ " آقای شاعر گفت : " به من آویزون نشو بسته دیگه ، اومدم دیگه ... خودت گفتی برو به جهنم ." میس پوزخندی زد و گفت بیا این جواب آزمایشم . آقای شاعر با دیدن جواب منفی آزمایش ذوب شد و توی زمین رفت . میس داد زد : " کجا رفتی ؟ "با کجا رفتی کجا رفتی از خواب بیدار شد . دید همه ی نوشته های من را خواب میبیند . بیدار که شد همان لباس ها را پوشید و همان کارها را مثل تام کروز در همان فیلمی که همه میدانند انجام داد . منتها وقتی با طمانینه و عشوه گرایانه به سمت در آزمایشگاه میرفت و از کمبود فشار داشت بی هوش میشد گفت : " به جهنم برو میس . . . به جهنم" خانومی که برگه ی آزمایش را برایش می آورد دامن بلند ژپون دار سفید و کلاهی سفید بر سر داشت که رویش یک + قرمز بود . جواب آزمایش میس حاکی از این بود که خون وی ایرادات عجیب و نامشخصی دارد پزشک متخصص آن لابراتوار به میس گفت به دلیل استفاده از قرص های اسمارتیز مانندی مانند برنج و برنز و شیشه و لوسر و کریستال و مس و لیتیم و آهن و ب ١ تاب ١٣ خونش آلوده شده . ضمنا خون میس بوی خون آدیمزاد نمیدهد بلکه با آزمایش های انجام شده مشخص شده که خون یک پرنده در بدن او جریان دارد . از میس خواست توی یک بادکنکی فوت کند . میس توی باد کنک یه نفس فوت کرد طوری که ترکید و دود زیادی از بادکنک بیرون زد که بوی پیپ و سیگار بود و توی هوا مه غلیظی درست شد .دکتر عطسه کرد و آب دهانش روی صورت میس پاشید . اه . میس صورتش را شست و نصف صورتش توی آبی که شست حل شد و رفت . حالا میس جلوی دکتری که خودش عامل ویروس بود لباس هایش را کند و تفنگش را از میان ( ٢٩+١)= ؟نه بندش ، در آورد و شلیک کرد به قلب دکتر . از قلب دکتر کلاغی بیرون جهید و غار غار کنان رفت بیرون . و فضله هایش را روی زمین ریخت . میس شروع کرد به شستن باقی بدنش با آب لابراتوار سپس نامرئی شد .

*** از تمام کسانی که کامنت های خصوصی شان را تایید نکردم عذر میخوام ، امیدوارم ناراحت نشوند ، جناب پسرخوانده ، جناب اشکان ، آقای هیتلر ، امیر عزیز ، شیشه جان - واقعا وحشت کردم - و باقی... من برای عدم تایید هر کامنت دلیل دارم . هی تو با اسم دکتر هولاکویی بسته دیگه فکر میکنی اگه دهنم رو باز نمیکنم چهارتالیچار بچپونم توی دهنت و به نقطه های حساس قوم و خویشت فضله نمیریزم لالم ؟بسته دیگه . لطفا برای تبلیغ کردن محصولات خودتون جون هر کسی دوست دارید برای بنده ای میل ندید بنده مدیر پخش محصولات شما نیستم . به خدا به پیر به پیغمبر که واقعا انگاری بعضی کامنت ها نمیاد مینا جانم دلگیر نشو هر جا  دنبال کامنتت گشتم نبود . **  Mon amour. Je suis désolé pour vous. Allez au diable.**

************

 

/ 26 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
morteza.z

کاش منم فرانسوی بلد بودم! فقط Je suis désoléرو فهمیدم!!!!!!![ناراحت]

پسرخونده

سلام این پستتون هم باز خانومانه بود. نمیشد زیاد بسطش داد. یادمه برای بار اولی که چشمم به اون جعبه سفید افتاد بازم فکر کردم یک قالب پنیر جدید پیدا کردم اما انگار این بار اشتباه میکردم. هرچند آینده اینو نشون داد و منو به سمتی کشوند که اصلا فکرشم برام غیر ممکن بود. تازه داشتم با فکر سیر شدن خودمو سرگرم میکردم که ناگهان درب جعبه سفید من باز شد و من بدون هیچ معطلی شروع به خوردنش کردم. بعد چند ثانیه تازه فهمیدم اون تو نه تنها خبری از پنیر نبوده بلکه مایعی ترش با کمی طعم گس وجود داشت. اصلا شبیه هیچ طعمی نبود !! من اسموشو گذاشتم سرخاب چون کمی هم به رنگ بارش سرخ بود !! بهرحال با نوشیدنن چند قطره از اون ، احساس سنگینی زیادی کردم و ترجیح دادم برم یک گوشه بخوابم و کمی استراحت کنم. اما همینکه خواستم بالهای سیاهمو باز کنم انگار بیش از حد سنگین شده بودند و دیگه مال من نبودند.! نفهمیدم چقدر طول کشید اما با صدایی عجیبی به خودم اومدم که میگفت: دکتر پاشو ّ! دکتر پاشو یک مراجعه کننده برای گرفتن جواب آزمایش اومده . من که اصلا با این کلمات آشنا نبودم گفتم کدوم ازمایش؟ کی هست؟ که سریع گفت :میس شانزه لیزه برای گرفتن جواب بیبی چک

مهسا

میسسسس.فکر کنم این روزها حسابی مشغولی . کجاش عجیب بود مگه؟ به یادت هستم ها .

مکث

میس عزیزم! من همیشه تحت تاثیر تو هستم .کجا برم دور از هاله ی دوست داشتنی میس که افتاده روی کهکشان؟ .... اما من و دراکولا به زمان های طولانی پیش از این و قبل از اشنایی با تو برمی گرده متاسفانه... سریال من و دراکولا خیلی وقته توی مکث نوشته می شه عزیزم.... به این فکر کنیم که شاید هردومون به یه چیزهای مشترکی فکر می کنیم گاهی.... ها؟ .... درباره خلاقیت و هوای غم انگیز وطن هم باهات موافقم اما هیچ کدوم و ندارم ...روزهای تولد و عشق های پاییزی رو اما دارم.... دارم... دارم... عشق های غمگین و تولدهای تکراری....

مکث

حالم بد بود اون شب.... تو حال بد و خوب می فهمی میس.... انقدر بد بودم که نتونستم بمونم تا تو برگردی و با هم حرف بزنیم.... باورت می شه؟ تو یکی دیگه حالم رو باور کن....

صابر

اصولا چنین فضای جذابی با همچین سطح تصویر سازی از یک نویسنده سر حاله.خیلی خوبه که خوبی. خون,چیزیه که هرکاری میکنیم مستقیم میره توش,کثیف میشه,لجن میگیره,اصلا یکدفعه سبز میشه,اسید میشه,رگهارو میسوزونه و میریزه زمین,روی مردم,لباسها رو میدره و همه میفهمن که چیکاره ایم. خیلی خوب بود قربانت

پسرخونده

سلام حیف که کامندم نصفه اومده ! بعدا براتون ادامشو میفرستم. اما در مورد سادگی !! کاش همه زیبا به زندگی نگاه میکردند. کاش همه چیز همونطوری که هست زیبا بود. ! اگر به دنیایی که در اون زندگی میکنی زیبا نگاه کنی همیشه زیبایی های اون مثل آهن ربا به سمت تو میاد و الا همیشه با مشکلات باید دست و پنجه نرم کنی. یک جمله معروف هست که میگه :" همیشه فکر بد، بدی میاره" پس میس عزیز بکوش تا به همه چیز زیبا نگاه کنی. حتی به ....

سوفیا

سلام. داستان قشنگی بود مرسی[تایید] مگه باران هم زخم میکنه ؟ که تو این جمله اومده " اسب ها زیر باران خیس شدند و زخمی"[ابرو]