سرنوشت

از همه ی جمعه بازارهای قبل از عید جا مونده بودم و هیچ زلم زینبو و لباس مباس اجق وجقی و خنزر پنزر نتونسته بودم بخرم ، تا اینکه یکی از روزهای تعطیلات نوروز همراه یکی از دوستهام رفتیم بازار تجریش ، خسته از گشت زدن و توی سوراخ سنبه ها دنبال شلوار کردی گشتن و ردا پیدا نکردن از توی بازار اومدیم بیرون ، عده ای حاجی فیروز دایره زنگی زنان سمت سعد آباد بودند ، اما جلوی دوستم و من هم یکی از این حاجی فیروزها دایره زنگی به دست داشت راه میرفت ، خب صورتش رو نمیدیدم اما ناگهان دایره رو چرخوند بالا و زد زیر آواز و واسه خودش بیرون بازار سیاه بازی در آورد که به دوستم گفتم این باید از بچه های بازیگری باشه . کیفم رو دادم دست دوستم و رفتم جلو . دایره اش رو آورد پایین و ازش پرسیدم :" باریکلا از این حرکت های انگشتای دستت معلومه خیلی واردی ! " گفت :" آره آخه من خیلی تئاتر دوست دارم ." گفتم صورتت رو با چی سیاه کردی ؟" گفت :" با گواش." گفتم :" اگر درس تئاتر میخوندی میفهمیدی این کار غلطه باید چوب پنبه بسوزونی اونو بزنی به صورتت . " گفت :" خانوم خانوم شما تئاتر خوندید گفتم بله ! این سیاه بازی که داری در میاری ما توی دانشگاه هم در میاوردیم ! " چشماش درخشید و گفت برام از این حرکت ها ی (بشکن بشکنه و ... کف دست راست روی دست چپ و تکون دادن انگشت و زبون چرخونی و ...) سیاه ها در میارید ؟ گفتم تو دایرتو بزن در میارم . . . بله و بنده جلوی بازار تجریش حدود یک دقیقه سیاه بازی رو همراه این آقای حاجی فیروز در آوردم و همه هم دور ما جمع شده بودند و دوستم هم تخ تخ از ما عکس میگرفت . . . تا اینکه میوه فروشی از  مغازه ش اومد بیرون و به من داد و هوار که رقاص خونه راه انداختی . . . و بنده هم گفتم خاک بر سرت که نمیدونی سیاه بازی با رقاصی فرقش چیه . . . چشمم رو چپ کردم رفتم طرفش و لپ هام رو از تو با دندون هام گاز زدم و به مرده نگاه کردم .همه خندیدن بعد برای اینکه اسباب تفریح نشم از حاجی فیروز خداحافظی کردم و به دوستم گفتم بریم . پسره که حاجی فیروز شده بود گفت :" خانوم ...خانوم . . . من (ف) هستم توروخدا تلفنم رو بگیرید اگه کار تئاتر بود خبرم کنید من عاشق تئاترم . " برای اینکه دلش نشکنه شماره اش رو گرفتم و از قضا سیو هم کردم . . . گذشت تا چند روز پیش . چند روز پیش یکی از روزنامه ها در مورد کتاب بنده نقدی نوشته بود و من برای بعضی دوستان و فضلا اس.ام.اس میفرستادم که بروند بخرند بخوانند و ...اما از بد یا خوب  روزگار به جای آقای استاد (ف) برای این حاجی فیروز (ف) اس. ام . اس رو فرستادم . . . اون هم هی پیامک میزد :" شما ؟.....شما ؟......یو؟؟؟؟ " و بعد هم هی زنگ . . . برنداشتم . . . تا اینکه دیشب قبل از خوابیدن چیزی ، ندایی درونم گفت این پسر رو بردارم با خودم ببرم توی محیط کار ، صبح خودم بهش زنگ زدم . خیلی مودبانه با من حرف زد . س و شش با هم قاطی میشد و گاهی ته خنده هاش به ریسه میرفت . عادی نبود . گفتم برو فلان جا .الان کجایی؟ و دیدم خیلی نفهمید که کجا باید بره اما از خوشحالی توی پوست نمیگنجید و پریده بود سوار اتوبوس شده بود و هی زنگ میزد که بعد و بعد ....گفتم بیا از اتوبوس پایین .برو دم پمپ بنزین --- وای سا من تا ده دقیقه میام یه ماشین قرمز دارم . توی دلم از اینکه همچین ریسکی کردم خوشحال بودم چون من حتی چهره ی این پسر رو بعد از اینکه عکس ها رو ریختم توی کامپیوتر نمیتونستم تشخیص بدم از بس زبونش بیرون بود یا چشم و چالش و چرخونده بود . . . خلاصه سوارش کردم و یه مسیر خیلی طولانی رو با آدمی که هیچی ازش نمیدونستم سپری کردم . سیگار میکشیدم . گفت :" اه اه بدم میاد ترکش کنید خانوم ...." گفتم هیچی ازت نمیدونم یه کم از خودت بگو ......داستانش این بود    :" من وقتی بچه بودم 4 سالم که بود  مامان بابام از هم جدا میشن و منو میدن دست مامان بزرگم و چون معلول بودم مامان بزرگم منو میذاره بهزیستی و شیرخوارگاه و ....من تا ده سالگی نمیتونستم راه برم روی ویلچر زندگی میکردم . . . بعد خانم ---اومد با ما تئاتر درمانی کار کرد ...من تا ده سالگی حرف نمیتونستم بزنم . . . گفتار درمانی و فیزیوتراپی و ....روم انجام شد . من بعد راه افتادم . . . . بعد وقتی یازده سالم بود بابامو پیدا کردم ، رفته بود زن گرفته بود . . . وقتی منو دید گفت  حسم اینه که اگه تو با ما بمونی فقط جیب هام خالی میشه همین . . . خدابیامرزدش دو سال پیش مرد ! . . . هیژده سالم که بود مامانم رو پیدا کردم . . . اونم شوهر کرده بود . به من میگفت نیا این جا من جلوی این شوهرم آبرو دارم . . . منم دلم مامان میخواست خوشحال بودم پیدا کردمش . . . بعدا یه روز بی خبر رفتم خونه ش بهش سربزنم . . . ناپدریم شیش هزار تومن گذاشت کف دستم گفت  برو این ورام دیگه نیا . . . الان توی ....سه راه یاسر م . . . سنم از همه بیشتره ولی بهم یه اتاق دادن . کاری به کار بقیه ندارم آخه اون ها از 5 ساله هستن تا 15 ساله چند بار خواستم به اون ها هم بگم میتونن مثل من سر پا شن اما کتک خوردم و مربی ها گفتن این کار مربیه نه تو . . . یه بار هم با فرهاد مهندس پور هملت رو کار کردم ....!!!" گفتم :" بروووووووو" گفت :" به خدا " دست کرد توی کیفش و خودش و مهندس پور و عکس اجرا با معلولین رو در اورد . . . .شاخ درآوردم . شلوغ بود و گفتم :" وای چقدر ترافیک به موقع نمیرسیم." گفت :" بهش فکر نکن بهش میرسی . " خندیدم و گفتم :" فکر نکردن خیلی کار سختیه ." گفت :" فکرتو بده به جای دیگه اگه نشد ..." بعد گفت که یه دختری رو دوست داره و هر روز میره تجریش ببینه کنار اون مغازه میبینتش یا نه .... گفت :" نمیدونم اما فکر میکنم یه حکمتی بود که اون روز شما توی تجریش بودید و اس ام اس اشتباهی رو به جای استادتون به من دادید و من الان کنار شمام و داریم میریم سر تمرین ! " دیدم از حکمت میگه !!!! بعد ضبط ماشین رو با اجازه  من خاموش کرد و موبایلش رو درآورد و گفت اینو دیشب ساختم . با همون دایره زنگی زده بود و خونده بود که ...فکر میکنم عاشق شدم ..../ اشک توی چشمام جمع شد . عاشق این بود که رشد کنه . میگفت عب نداره اگه منو قبول نکنن نگاه کنم بستمه . . . من میخوام رشد کنم . . . من عاشق شعرم . . . وقتی رسیدیم . ساعت رو نشونم داد گفت :" دیدی حواست رو پرت کردم به ترافیک فکر نکردی زود رسیدیم ! " پیاده شدیم . یک پاش موقع راه رفتن روی زمین کشیده میشد اما هی میگفت کجا بریم ...؟ از اینجا بریم . . . شما جلوتر برو من میام . . . . . رفتم . . . با دستیار کارگردان حرف زدم گفتم تو پشت در بمون من باید بپرم لباس تمرین هامو بپوشم . . رفتم لباس هامو عوض کردم . روسری رو بالای سرم گره زدم و دیدم این (ف) دو تا هم آشنا دید . . . و داشت باهاشون سلام و علیک میکرد . . . چشمهاش مشکل داشت از اونهایی بود که یکیش چپ رو میدید یکیش ثابت بود . نمیدونستی به کدوم چشمش باید نگاه کنی . دستشو دادم دست آقای کارگردان و رفتم اون پشت . . . سیگارمو قاطی بچه دودی ها روشن کردم و همه اش فکر میکردم خدایا نکنه آبرو ریزی کنه . . . بچه های تمرین فکر میکردن از بنده با این فیس و چ...بعیده که یه علیل رو بیارم . . . اصلا توی ماشین کنار خودم بنشونمش . . . سر تمرین موسیقی و ضرب که بچه ها و گروه ها توی آکسان ها و دست زدن ها قاط زده بودن این (ف) پاشد سماعی رفت واسه خودش و با اجازه ی اونی که باهامون موسیقی کار میکرد یه راه حل توپ ارائه داد که بچه ها سریع فهمیدن چقدر شاسکولند که این به ذهن خودشون نرسیده . . . و همه برای ایده ای که داده بود دست زدند . اون وسط که سماع میرفت از حال خودش خارج میشد و خنده هایی میکرد که اشک منو در میاورد . خنده های غیر ارادی . حرف هایی میزد که مثل حکایت های ذن و ... بود . . . سر تمرین با ماسک هم اومد قاطی بچه ها و به طرز باور نکردنی با اون بدن کج و کوله اش اتودهایی میزد که همه حیرت کرده بودند . . . اول همه باورش نداشتند اما توی اون وسط بچه ها میومدن به من میگفتن این یارو رو از کا آوردی نابغه است و داستانش رو تعریف کردم . . . میگفت :" بگو چه کتابی باید بخونم . میخوام رشد کنم . برشت کیه ؟ ایرانیه ؟" " آخه من جز معلولین و شیر خوار گاه و بهزیستی جایی ندیدیم . . . اصلا دنیا رو نمیشناسم . . . تهرانو به زور دیدم ...آخ جووون الان میرم توی اون اتاقم ....میشینم نمایش زندگیمو مینویسم و دوست دارم فیلمنامه اش کنم ...به من میگی چه کتابی باید بخونم که فیلمنامه بتونم بنویسم ؟ . . . یه حموم و دوش هم میگیرم . . . عجب بارونی میاد . . . سیگار نکش . . . برکت خدا رو ببین . "

 

/ 26 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شراره

راست میگه...سیگار نکش

رفيعي

به نظرم بايد پايين پاسخ يه لينك بذارن واسه ي پاسخ پاسخ ! اينجوري حال نميده ! ولي خوب : اول اينكه به ياسمن سر بزن دوم اينكه خيابون وليعصر ظاهرا خورد خورد داره ميره پايين . چيزي نمونده كم كم اين ساختمون هم بره زير خاك ، آزاد مي شي مياي اينورا ! دور نيست (هم طرفاي ما و هم اون روزها ) . راستي خيلي دلم مي خواد بدونم ميس با اين شخصيت جديد چطوري مي خواد كنار بياد . "مامان لنگ دراز" مي شه براش يا "مكويچ" ه ي آرزوهاي بزرگ

حسین لامعی

1- لینک وب تا الان نداده بودم چون وب نداشتم تا الان...این وبِ شخصیم رو دیروز راه انداختم...قبلش سایت خبری-سینمایی و موسیقی و این جور چیزا داشتم و الان واسه دل خودم وب زدم...میدونم که بعیدِ بیاین نظر بدین تو وب دست نوشته هام، اما خوب، همین که سر بزنین به وبم و نگاه بندازین باعث سرافرازیِ...... 2- برای آقای "ف" راه حل پیشنهاد دادن سخته یک کم...من خودم چند تا از استادیم مثل سیما تیرانداز و محمود رضا رحیمی و مسعود نجفی و ...تئاتری بودن اما در جریان ریز اتفاقات تئاتر نیستم...فکر کنم اگه بخواد واردِ تئاتر شه کار خیلی سختی داره...... فعلا تنها چیزی که به مخم میرسه اینه که بیاد دفتر "کارگاه آزاد فیلم" پیشِ استاد کیمیایی تست بده...! میدونی که، کیمیایی هر شکل و هر فرم آدمی رو خوشش بیاد میگیره...قیافه 2 زار براش ملاک نیست...تو ماه بعد فیلم "جرم" رو هم استارت میزنه و کلی بازیگرِ زندانی هم میخواد برا فیلم جدیدش...خودمم که صبح تا شب کارگاه آزاد فیلمم سر کلاس های مختلفِ استاید و پیشِ خود استاد کیمیایی...... اگه بیاد کارگاه آزاد فیلم، و اگه واقعا این کاره باشه هواشو داریم در بست.....

درخت ابدی

سلام، میس جان. اینا آدمای جالبی‌ان، پراحساس و پرانرژی. چند وقت پیش منم یه کنسرت معلولا رفتم که حسابی حالم رو جا آورد. همون شب هم نشستم نوشتمش تا حسش نپره. خودتم گفتی، حواست باشه وابسته‌ت نشه.

رفيعى

ياسمن دخترمه ديگه www.yasamangoola.persianblog.ir خيابون وليعصر هم از منيريه شروع کرده بره پايين! نخوندى؟ راستى ميس ، يه سياه بازى طلب ما ! من و ياسى عاشق حاجى فيروز هستيم . آره جانا

رضا

سلام. به ضري و زور نشسته​ام دو کلمه درس بخوانم و آماده که شده​ام به سرم زده است اول يک چرخي در اينترنت بزنم و رسيده​ام اينجا و ... ديگر حس درس رفته است. اين نوشته هوايي​ام کرده است. فقط خواستم بگويم چقدر عميق بود. حس همه چيز را مي​برد. نشسته​ام و به آسمان ابربستة آن سوي پنجره نگاه مي​کنم. اين يادداشت .......

هلپوگو

اگه برای اولین بار بود که پستاتونو میخووندم پیش خودم میگفتم که .... ،اما چاره ای ندارم که باور کنم و پریشون بشم.

بی تا

از جسارت و لطافتت خوشم میاد

بی تا

نه عزیزم اگر بخوام یه روزی بهش بگم حماقت یعنی صد در صد مطمئن شدم که دیگه مردونگی وجود نداره و من هیچ وقت دلم نمی خواد به اون روز برسم امروز با تمام بدیهاش یک رنگ و بوی خیلی ناچیزی از مردونگی داره